Kino klub Split

Pretraživač

Newsletter

Home

Linkovi

Korisnici

Log In

Fenomen i kultura kinoklubova u Jugoslaviji šezdesetih godina

07.04 srijeda

17h – presjek autorskih radova Kino kluba Split od početaka do danas, diskusija

20h – predavanje – TOMISLAV BRČIĆ će predstaviti svoj diplomsku rad na temu:

Fenomen i kultura kinoklubova u Jugoslaviji šezdesetih godina

s podnaslovom

Eksperimentalni film na festivalu GEFF

Diplomski rad je obranjen 24. studenog 2006. godine na Odjelu za umjetničke, muzičke i spektakularne discipline (DAMS) Univerziteta u Bologni. S dobivenim naslovom studije: Diploma u umjetničkim, muzičkim i spektakularnim disciplinama sa naslovom teze: “Fenomen i kultura kinoklubova u Jugoslaviji šezdesetih godina” u podnaslovu “Eksperimentalni film na festivalu “GEFF”.

Diplomski rad obuhvaća tri najaktivnija kluba i to redom iz Zagreba, Beograda i Splita uz projekcije filmova. Teza rada je zlatno razdoblje kreativnog zamaha autora pod utjecajem novih tendencija i stvaranja autohtone teorije o eksperimentalnom filmu.

  • – kratka povijest početka rada kinoklubova
  • – aktivnost klubova i autora pod utjecajem novih tendencija
  • – klasični problemi u praktičnom radu kinoklubova
  • – festival eksperimentalnog filma „GEFF“
  • – antifilm i njegove karakteristike
  • – zaključak

Predavanje uključuje projekciju filmova.

Kino klub Split u suradnji s Filmaktivom iz Rijeke predstavlja Prezentaciju/Predavanje Rosalind Galt i Adriana Goycoolea

08.04 srijeda

17h – Kino klub Split, Savska bb – Adrian Goycoolea

Prikazujemo tri kratka filma autora Adriana Goycoolea: “Ujak Denis?”, “Quentin” i “Geofrafski centar Sjeverne Amerike”, nakon čega slijedi predavanje i razgovor sa autorom

“Prenamjena kućnih video filmova: konstrukcija osobne memorije i slike društva” / “Re-imagining Home Movies: The Construction of Personal Memory and the Social Imaginary” Kako kućni video pomaže u rekonstrukciji sjećanja i pronalaženja vlastitog ja? Što se dešava kad se te rekonstrukcije prikazuju i bivaju dekontekstualizirane i manipulirane? Kroz razgovor o tri prikazana filma koji proispituju odnos privatne i javne memorije, “Ujak Denis?”, “Quentin” i “Geografski centar Sjeverne Amerike”, autor će govoriti o odnosu javnog i intimnog, kulturnim povijestima i obiteljskim mitovima.20h Kino klub Split, Savska bb

20h – Kino klub Split, Savska bb – Rosalind Galt

održat će predavanje na temu dekorativnosti u filmu. “Između ornamenta i trupla: Adolf Loos, art nouveau i kinematografkse moderne” / “Between the ornament and the corpse: Adolf Loos, art nouveau and cinematic modernity”

09.04 četvrtak

9.30h – UMAS, Tvrđava Gripe – Adrian Goycoolea

Adrian Goycoolea predstavit će radove svojih studenata na Video produkciji, Sveučilišta u Sussexu i govoriti o iskustvu predavanja i osmišljavanja programa za MA Creative Media Practice na Sveučilištu gdje predaje.

Kratke biografije:

Rosalind Galt

Rosalind Galt je Viši predavač na Odsjeku filmskog studija pri Sveučilištu u Sussexu. Njen istraživački rad u komparativnom evropskoj i globalnoj kinematografiji oslovjava pitanja teorije filma, seksualnosti i geopolitike. Njene publikacije odnose se na teme talijanske melodrame, Larsa von Triera, barcelonsku školu 1960-tih, nizozemskog eksperimentalnog
režisera Petera Delpeuta i Michaela Hankea. Objavila je knjigu o evropskom filmu; The New European Cinema: Redrawing the Map (Columbia University Press, 2006) te je autorica više članaka u časopisima: Screen, Discourse, Cinema Journal and Senses of Cinema. Trenutno radi na dva projekta: pregled globalne umjetničke kinematografije i knjigu o feminizmu, queer teoriji i estetici filma.

Adrian Goycoolea

Adrian Goycoolea je Predavač na Odsjeku za video produkciju pri Sveučilištu u Sussexu. Njegova šarolika kulturna pozadina rezultira radovima koji oslovljavaju teme identiteta i lokacije, istražujući ispreplitanja osobne memorije s društvenim i političkim povijestima.
Bavi se kratkim, eksperimentalnim, dokumentarnim, feature, jednokanalnim i višekanalnim (instalacije) video radom i filmom. Sudjelovao je na festivalima poput Rotterdam
International Film Festival, The Moscow International Film Festival, izlagao u galerijama The Artists’ Space, Taller Boriqua, La Panaderia…