Kino klub Split

Pretraživač

Newsletter

Home

Linkovi

Korisnici

Log In

Projekcija filma: Andrew Bujalski – Funny Ha Ha

Mumblecore je američki nezavisni filmski pokret koji je u središte pozornosti dospio nakon obimnijeg festivalskog plasmana sukladnih mu radova tijekom prve dekade ovog stoljeća. Primarno ga karakteriziraju ultra niski budget pristup u kontekstu organiziranja produkcije, zatim fokusiranje na personalne relacije između dvadesetogodišnjaka, dakle mladih u “najboljim godinama”, s vremenskim otklonima i specifičnim dramaturškim intervencijama koje omogućuju ostalim uzrastima intenzivniju interakciju s filmom, improvizirane skripte, te glumci izvan standardnih profesionalnih angažmana. Redatelji karakteristični
za Mumblecore pokret su Lynn Shelton, Andrew Bujalski, Mark Duplass, Jay Duplass, Aaron Katz, Joe Swanberg i Barry Jenkins. Termin mumblecore smislio je Eric Masunaga, montažer zvuka koji je radio s Andrewom Bujalskim tijekom nekoliko produkcija, a referira na specifični auralni impresionizam, tj., barem kada su tehnička rješenja u pitanju, naturalni otklon zvuka od sirove realistične slike. Redatelji objedinjeni pokretom ponekada se nazivaju mumble corps, sukladno press corps terminu, jer se nerijetko u medijima plasiraju timski. Filmski kritičari su pokret u nastajanju nazivali i kinematografija s uzglavlja kreveta ili ga odlikovali terminima kao što su filmsko brzanje, kreativnost kaosa i slično. Kao svoje uzore Mumblecore redatelji presudno navode nezavisnog
američkog filmskog stvaraoca John Cassavetesa, te neke ranije kultne radove nesvjesno utemeljene na postulatima pokreta, poput Richard Linklaterovog dijaloški kompleksno strukturiranog lo-fi filma Slacker iz 1991. U sklopu ciklusa biti će prikazani filmovi:

04.03. Andrew Bujalski – Funny Ha Ha (2002)
11.03. Kelly Reichardt – Old Joy (2006)
18.03. Michael Tully – Cocaine Angel (2006)

Andrew Bujalski

Bujalski, rođen u Bostonu 1977. presudna je figura mumblecorea, a tezu na Harvardu obranio je uz pomoć Chantal Akerman. Tri godine je filmove producirao amaterski, a potom je uspostavio distribucijsku kontrolu, te se presudno plasirao kao nezavisni redatelj. Na Sudance film festivalu 2013. osvojio je nagradu Alfred Sloan za dugometražni film s dramaturškim ishodištem u znanosti i tehnologiji, s referencom na tada recentni mu projekt Computer Chess (Računalni šah). Cjelokupni sirovi materijal za taj uradak odradio je s kamerom Sony 1968 AVC-3260 B&W video, tek nakon čega je paralelno počeo koristiti digitalnu montažnu tehnologiju. Filmovi mu, ishodišno kodirani unutar elementarne scenografije života mladih tehnokrata, prate egzistencijalne napore aktera da pridruže stabilnu socijalizacijsku korekturu kaosu frivolnih socijalnih integracija.

Funny Ha Ha

Funny Ha Ha prvi je mumblecore projekt. Naizgled benigna dramaturška relacijska petlja realnih i potencijalnih spolnih integracija, u osnovi je prilično surova reprogramabilna slika svakodnevice koja se ponekad opire svijesti pojedinca. Podatna tromost rendgenske, sistematizacijski preciznije – u skladu s mumblecore proglasom reducirane – filmske slike, pomalo depresivno dezintegrira ideju o idealnoj harmoniji odnosa. Marnie, diplomantkinja s potrebom za vezanim muškarcem, odaje se alkoholu ispijajući pivo za pivom, dok se ostatak filmske teksture kondenzira u zatvorenom sivilu bostonske četvrti Alliston…

Darko Duilo